Walne zebranie członków stowarzyszenia MUKS Huragan Wołomin

Zgodnie z § 17  p. 5 Statutu MUKS HURAGAN w Wołominie, 23 marca 2017 walne zebranie członków podjęło decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego zebrania sprawozdawczo wyborczego członków klubu w związku z zakończoną 2 – letnią kadencją.

7 kwietnia 2017 r.

I termin godzina 18.00,

II termin godzina 18.15

Miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie, ul. Korsaka 4

 

Program Walnego Zebrania MUKS Huragan Wołomin

7 kwietnia 2017 r.

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i ustalenie protokólanta.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres kadencji 2–letniej.
 5. Ustalenie formy głosowania.
 6. Wybór Komisji:
 1. Mandatowo-skrutacyjnej
 2. Uchwał i wniosków
 1. Sprawozdanie Komisji
 2. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Ustalenie liczby osób wchodzących w skład Zarządu Stowarzyszenia
 5. Ustalenie liczby osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 6. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Zarządu i wybór nowego Prezesa.
 7. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu i wybór Członków Zarządu.
 8. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej i wybór Komisji Rewizyjnej.
 9. Ogłoszenie wyników wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej – podjęcie Uchwał.
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Zakończenie zebrania.

 

Jednocześnie przypominamy  o wpłatach składek członkowskich za rok 2016 i 2017  ( 10 zł  za każdy miesiąc ) Alior Bank 31 2490 0005 0000 4600 1313 7063 Brak wpłaty może skutkować skreśleniem z listy członków stowarzyszenia zgodnie § 15 Statutu klubu