Partnerzy

wolomin_herbGmina Wołomin

MUKS „HURAGAN” WOŁOMIN

z siedzibą 05-200 Wołomin, ul. Korsaka 4
realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

„WSPIERANIE SZKOLENIA SPORTOWEGO
W KATEGORII SENIORSKIEJ – EDYCJA II”

ze środków Gminy Wołomin

zgodnie z umową nr 259/WPS/51/2017 z dnia 13.04.2017r.

MUKS „HURAGAN” WOŁOMIN
z siedzibą 05-200 Wołomin, ul. Korsaka 4
realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY

EDYCJA II

ze środków Gminy Wołomin

zgodnie z umową nr 260/WPS/52/2017 z dnia 13.04.2017r.

 

MUKS HURAGAN WOŁOMIN w 2016 roku realizuje następujące zadania publiczne wspierane przez Gminę Wołomin:

  1. Zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem:

PRZYGOTOWANIE DO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO W KATEGORII SENIORSKIEJ ORAZ

UDZIAŁ W TYM WSPÓŁZAWODNICTWIE W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH I INDYWIDUALNYCH –

EDYCJA II, zgodnie z umową nr 246/WPS/46/2016 z dnia 31.05.2016r.

  1. Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i

młodzieży pod tytułem: ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W CZASIE WOLNYM OD

ZAJĘĆ SZKOLNYCH PODCZAS FERII LETNICH – WYPOCZYNEK W FORMIE WYJAZDOWEJ, zgodnie z

umową nr 295/WPS/62/2016, z dnia 16.06.2016r.

  1. Zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem:

SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY PROWADZONE PRZEZ KLUBY SPORTOWE, zgodnie z umową nr

297/WPS/63/2016 z dnia 17.06.2016r.

 

osir_logo_2016              radio-fama-logo